downinblack

69 Eyes 4 skivor
Devils 2004 (cd)
Angels 2007 (cd)
3 Legged Dogg 1 skiva
Frozen Summer 2006 (cd)
250 Kg Kärlek 1 skiva
Det Bästa Med Bävern 2006 (cd)
22 Pistepirkko 1 skiva
The Nature Of 22 Pistepirkko: 1985-2002 Collection 2002 (cd)
2 Times Terror 1 skiva
Equals One Sudden Death 2011 (cd)
18 Speed Tranny 1 skiva
Analog Machine 2009 (Cd)
16 1 skiva
Deep Cuts From Dark Clouds 2012 (cd)
10cc 1 skiva
The Best Of The Early Years 1993 (cd)
1000 Mods 3 skivor
Super Van Vacation 2011 (cd)
Vultures 2014 (cd)
Repeated Exposure To... 2016 (cd)