ozymandias

ZZ Top 5 skivor
Fandango! (jap mini LP replica) 2013 (CD)
First Album (jap mini LP replica) 2013 (CD)
Rio Grande Mud (jap mini LP replica) 2013 (CD)
Tejas (jap mini LP replica) 2013 (CD)
Tres Hombres (jap mini LP replica) 2013 (CD)
Älgarnas Trädgård 1 skiva
Framtiden Är Ett Svävande Skepp, Förankrat I Forntiden (expanded) CD