ozymandias

ZZ Top 5 skivor
Tejas (jap mini LP replica) 2013 (CD)
Tres Hombres (jap mini LP replica) 2013 (CD)
Älgarnas Trädgård 1 skiva
Framtiden Är Ett Svävande Skepp, Förankrat I Forntiden (expanded) CD